SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist osavõtmine lastes  keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks õppekäikude kaudu

2023 – 2024 õppeaastal projekt “Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill projekt 2023-2024 õppeaastal”

oktoobris 2023 Iisaku looduskeskuse õppeprogramm „Puude elurikkus ja eluring“ (3. ja 5.rühm)

2022 – 2023 õppeaastal projekt “Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill õppekäik 2022”

oktoobris 2022 Alutaguse Rahvuspargi külastuskeskuse õppeprogramm „Sügise värvid“

(2. ja 8.rühm)

2021 – 2022 õppeaastal projekt „Rukkilille laste õuesõppepäev Peipsi järve ääres“

oktoobris 2021  Kauksi RMK õppeprogramm „Peipsi järve jälgedes“ (9. ja 10.rühm)

2020 – 2021 õppeaastal projekt „Meie õuesõppepäev kuldses sügises“

oktoobris 2020  Kauksi RMK õppeprogramm „Sügise värvid“ (3. ja 4.rühm)

2019-2020 õppeaastal projekt   „Looduse elurikkuse võlu“ 

oktoobris 2019 Sagadi Looduskooli õppeprogramm „Meie lasteaia looduspäev Lahemaal“

(3. ja 5.rühm)

2018 – 2019 õppeaastal  projekt  „ Oleme loodusest osa“

septembris 2018 Kauksi Looduskeskuse õppeprogramm „Peipsi järve jälgedes“  (4. ja 5.rühm)

mai 2019 Kauksi Looduskeskuse õppeprogramm „Avastusretk putukametsas“   (8.,2. ja 11.rühm)

2017-18 õppeaastal projekt “Mina armastan loodust ja hoian teda” (toetus 1020 eurot)

septembris 2017 Alutaguse Matkaklubi õppeprogramm “Puu on sõber, mets on kodu” (8. ja 11.r)

november 2017 Kauksi Looduskeskuse õppeprogramm “Looduse talvine elu” (3. ja 5.rühm)

mai 2018 Sagadi Looduskool “Meie lasteaia looduspäev” (2. ja 9.rühm)

Post navigation