Autor: admin

Projekt „Igal lapsel oma pill“

EV100 ühiskingitus projekt  „Igal lapsel oma pill“ (ILOP) on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Pillimängu tähtsust on raske üle hinnata, sel on oluline roll laste emotsionaalsel harimisel, ilumeele kujundamisel ja loovuse arendamisel. EV100 “Igal lapsel oma pill” kaasabil ostetud: 2016. a  4 kellamängu Sonor GP Sopran 2017. a  3 kellamängu Sonor GP Sopran ja 1 kuuekeelne… Read more →

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist osavõtmine lastes  keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks õppekäikude kaudu   2017-18 õppeaastal projekt “Mina armastan loodust ja hoian teda” (toetus 1020 eurot) septembris 2017 Alutaguse Matkaklubi õppeprogramm “Puu on sõber, mets on kodu” (8. ja 11.r) november 2017 Kauksi Looduskeskuse õppeprogramm “Looduse talvine elu” (3. ja 5.rühm) mai 2018 Sagadi Looduskool “Meie lasteaia… Read more →

Rahvusvaheline projekt “Moraalsed väärtused lasteaias“ 01.09.2016- 31.08.2018

Sihtasutus Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis.                  Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. Strateegilise koostöö eesmärk hariduse valdkonnas on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist. Programm Erasmus + (strateegiline koostöö) Projekt edendab kvaliteetset koolieelset haridust ja tervist. Osalejad: Suurbritannia, Itaalia, Türgi, Leedu, Eesti… Read more →

Liiklusohutusalane projekt Liikluslinnake

Meie lasteaias 11. rühmas „Lepatriinud“ toimus liiklusohutusalane projekt Liikluslinnake ajavahemikus 15. aprillist 27.maini 2016. a. Projekti finantseerisid Maanteamet ja Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill.              Projekt Liiklslinnake andis võimalust erinevaid liiklussituatsioone läbi mängida ja kujundada ohutu käitumine teel. Tegevus liikluslinnakeses toimus vestluse ja praktilise tegevuse vormis – laps on uurija rollis. Õpetaja esitas küsimusi, aga laps otsis vastust… Read more →

Rahvusvaheline projekt lasteaias

RAHVUSVAHELINE PROJEKT «THE HEROES OF OUR NATIONAL TALES» 2011-2013 Eesti   Poola   Iirimaa Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill osaleb kaks aastat (2011-2013) kestvas rahvusvahelises SA Archimedes Comeniuse haridusasutuste koostööprojektis  «The heroes of our national tales” («Meie rahvamuinasjuttude tegelased») . Projekti partnerid on Poola ja Iirmaa. Poola on selle projekti koordinaator. Projekti siht on tutvustadada lapsi oma rahva muinasjuttudega, Poola ja Iirimaa muinasjuttudega, saada ettekujutust… Read more →