Missioon ja visioon

Lasteaia mission

 

Pakkuda lastele parimat päevahoidu. Toetada lapse loovuse arengut ja individuaalsust, kasvatades positiivse maailmapildiga last, kes tulevikus oskab hoida oma maa kultuuri ja väärtusi.

 

Lasteaia visioon

Lasteaed Rukkilill on parim toetaja peredele, tuntud ja tunnustatud, omanäoline, lapsesõbraliku keskkonna ning hea mainega lasteaed, kus töötavad kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad, kes lähenevad igale lapsele individuaalselt ning tagavad lapse arenguks parimad võimalikud tingimused.