Päevakava

Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused . Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ja väikerühmades.

Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega, laste vanust ja individuaalseid vajadusi. Päevakava sisaldab kolme toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.

Õpetaja jälgib päevakavas, et:

*lapsel on piisavalt aega ja võimalusi mänguks

*üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv

*on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi

*lapsed saavad piisavalt viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust)

*lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega

Erivajadusega lapsele võimaldatakse uneaeg lapse tervisest ja arengulisest eripärast lähtudes.

 

Sõimerühma päevakava

Lasteaiarühma päevakava(3-5a)

Lasteaiarühma päevakava (6-7a)

Iga konkreetse rühma päevakava olemas väljas lastevanematele infosüsteemis ELIIS.

 

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses terviseedendamisele ja päevakavale –

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326