SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist osavõtmine lastes  keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks õppekäikude kaudu   2022 – 2023 õppeaastal projekt “Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill õppekäik 2022” oktoobris 2022 Alutaguse Rahvuspargi külastuskeskuse õppeprogramm „Sügise värvid“ (2. ja 8.rühm)   2021 – 2022 õppeaastal projekt „Rukkilille laste õuesõppepäev Peipsi järve ääres“…