Rahvusvaheline projekt “Moraalsed väärtused lasteaias“ 01.09.2016- 31.08.2018

Sihtasutus Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis.                 

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. Strateegilise koostöö eesmärk hariduse valdkonnas on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.

Programm Erasmus + (strateegiline koostöö)

Projekt edendab kvaliteetset koolieelset haridust ja tervist.

Osalejad: Suurbritannia, Itaalia, Türgi, Leedu, Eesti (Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill)

Projekti sihid: Lasteaia õppekava analüüs moraalsete väärtuste kohapealt, eetiliste probleemide teoreetiline uuring,  koolieelikute moraaliväärtuste uuring (intervjuu lastega (lastevanemate loal), lastevanemate ja õpetajate uuring – kuidas nad tutvustavad lapsi eetika põhiväärtustega (nagu õiglus, ausus, kaastunne, vastutus, tänulikkus, tolerantsus, võrdsus  jne.), laste emotsionaalne ja sotsiaalne areng, seminarid õpetajatele ja lastevanematele eetika teemal.

Projekt soodustab ka meeskonnatöö arengut, laste kujutlusvõime arengut ja annab teadmsi tervislikust eluviisist, projekt tutvub teiste kultuuridega ja loob kommunikatsiooni ja tolerantsuse teiste kultuuride vastu.

 

Õpetajad uurivad väärtuskasvatuse teemat oma õppe-kasvatustöös, täiendavad seda ja tutvustavad projekti partnereid väärtuskasvatuse meetoditega.

Natalja Seleznjova 

projektijuht 

logo2 logo9