Rahvusvaheline projekt lasteaias

RAHVUSVAHELINE PROJEKT «THE HEROES OF OUR NATIONAL TALES» 2011-2013

Eesti   Poola   Iirimaa

Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill osaleb kaks aastat (2011-2013) kestvas rahvusvahelises SA Archimedes Comeniuse haridusasutuste koostööprojektis  «The heroes of our national tales” («Meie rahvamuinasjuttude tegelased») . Projekti partnerid on Poola ja Iirmaa. Poola on selle projekti koordinaator.

Projekti siht on tutvustadada lapsi oma rahva muinasjuttudega, Poola ja Iirimaa muinasjuttudega, saada ettekujutust projekti partnerriikide kultuurist muinasjuttude, suhtlemise ja nende maade külastamise kaudu.

Projektis osalevad lapsed vanuses 3–6 aastat  – 2. rühm „Liblikad”, 4.rühm „Herilased”, 7. rühm „Kiilid”, 10. rühm „Jaaniussikesed” ja 11. rühm „Põrnikad” – õpetajad, õpetajate abid, muusika- ja liikumisõpetajad.  Projekti järgi õpetajad loevad ja jutustavad lastele nende emakeeles muinasjutte – eesti ja vene keeles, loovad lastega nukutetatrit, lapsed lavastavad muinasjutte ja näitavad seda projekti partnerriikidele ja lastevanematele. Lapsed vaatavad Poola ja Iirimaa teatrietendusi ja kujutavad oma muljeid joonistustes, voolingutes, meisterdustes ja lavastusmängudes. Õpetajad meisterdavad koos lastega muinasjuttude tegelaste maske, valmistavad muinasjuttude raamatuid ning projekti lõpptegevus on maskiball, kuhu oodatakse ka lapsevanemaid. Projekti kavas on ka võistlus projekti riikide vahel projekti embleemi leidmiseks ja laste joonistusvõistlus muinasjuttude tegelastest.

Rahvusvahelise projekti käigus organiseeritakse projektis osalejate  kohtumised Eestis, Poolas ja Iirimaal. Projekti töökeel on inglise keel, mis aitab arendada kultuurivahelist suhtlemist ja keelt. Rahvusvaheline projekt laiendab silmaringi, annab võimalust tutvuda teiste kultuuridega ja mõista seda ning tunda enda maailma inimesena.

Rahvusvahelise projekti „Meie muinasjuttude tegelased” partnerid

POOLA (projekti koordinaator)

Poola — riik Ida-Euroopas, pealinn – Varssav. Põhjas piirneb Balti merega,  edasi piirneb ka Saksamaaga, Tšehhiga, Slovakkiaga, Ukrainaga, Valgevenemaaga, Leeduga ja Venemaaga.  Rahvaarv on 38 mln. inimest (33. kohal maailmas). 61 % on linnaelanikud. Riigikeel on poola keel. Varssavi (1628,5 tuh.) ja Krakow (740,7 tuh.) on riigi ühed suuremad linnad. 97,6 % elanikest on poolakad. Vähemusrahvustest on esindatud sakslased (1,3 %), ukrainlased (0,64 %) ja valgevenelased (0,5 %). Katoliiklus mängib poolakatel ja maa ajaloos tähtsat rolli.

Poolas on parasvöötme kliima, üleminev merelisest kliimast kontinentaalkliimasse pehme talvega (külm mägedes) ja sooja suvega (külm mägedes). Keskmised temperatuurid jaanuaris on -1 kuni – 5 °C (mägedes on kuni -8°C) , juulis 17-19 °C (mägedes on kuni 10°C).

Poolaimepärane maa, mis ahvatleb oma ajaloolise mineviku ja kultuuripärandiga. See on maa, kus tunned enda mugavalt sajanditevanuste tänavate ning skulptuuri ja arhitektuuri ilusate mälestussammaste keskel. Täna asub Poolas kaheksa monumenti, mis on kantud ülemaailmse kultuuripärandi Junesko  nimekirja. Poolas on palju sanatooriume ja mäesuusakuurorte.

 1. sajandi linna elanikuna võib tunda enda, tellides Krakowis sõiduks ekipaaži hobustega. Selle linna tänavatel võite kohata tõelisi rüütleid! Kõik see viib välja rutiinist ja toob ellu mälestused, mida igatsed südames veel kaua. Krakowit nimetatakse üliõpilaste ja noorte linnaks. Ärge unustage osta Draakoni kujukest  – Krakowi peasümbolit, et tulla tagasi jälle sellesse linna!

„Meie lasteaed asub Bystra külas. Bystra on väike küla, mis asub mägedes, Lõuna – Poolas, Krakowi ja Zakopane lähedal. Külaelanikud on farmerid, töölised ja inimesed, kes töötavad väikestes kohalikes firmades. On olemas palju üliõpilasi, kelle vanemad töötavad Lääne – Euroopa riikides.

Meie lasteaias on lapsed vanuses 3-6 aastat ja 6 õpetajat. Me pöörame palju tähelepanu tervisele ja õppele. Organiseerime lasteaias palju programme, näiteks anti-suitsetamine ja lapse ohutus, millega tegeleme õppeaasta jooksul. Hoolitseme laste arengu eest mitmesuguste tegevuste kaudu: muusikaklass, inglise keele klass, teater ja kunstirühm”.

IIRIMAA

Iirimaa on saareriik (suurusega on kolmas Euroopas), asub Atlandi ookeani põhjaosas, on üks kahest suuremast Suurbritannia saarest. Rahvaarv on 4 mln. inimest (jaanuar 2008), 60 % on linnaelanikud. Põhirahvad on: 80 % iirlased, Euroopa Liidu teiste riikide inimesed 3,91 %, sealhulgas ka inglased 2,7 %; Aasia kodanikud 1,13 %, Aafrika kodanikud 0,85 %, Ida-Europpa kodanikud 0,59 %, Ameerika kodanikud 0,51 %. Riigikeeled:  iiri keel on esimene riigikeel, inglise keel  – teine riigikeel.

Iirimaal on mereline parasvöötme kliima. Talv on pehme, suvi on jahe. Kõige soojem kuu aastas on juuli, keskmise temperatuuriga 18-20 °C. Kõige külmem kuu aastas on jaanuar, temperatuuriga 7-9 °C.

„Smaragdsaar”  – nii nimetavad Iirimaad need, kes on olnud seal, sest tähtsad ja tähelepanuväärsed on  sealsed imelised loodusvarad. Öeldakse, et Iirimaal on kõige rohelisem rohi maailmas, millel on nii palju selle värvi varjundeid. Ning just nimelt siin elavad kõige sõbralikumad ja oma maasse armunud inimesed, kes on alati abivalmis. Iirimaa on tuntud oma losside poolest. Aga paljud neist on selle maa ajaloo jooksul purustatud,  nii et tõeliselt ilusaid losse on vähe jäänud. Iirimaal igas lossis säilinud oma saladus.

Dublin on tagasihoidlikkuse kehastus. Ta on  kõige väiksem Euroopa suurematest linnadest ja üks huvitavamaid Euroopa linnu. Hingeliselt on ta briti linnaga sarnane: vasakpoolsed tänavad, suured pargid, kahekorruselised bussid. Siin on palju turistidele huvitavaid kohti. Kõigepealt on see Triniti – kolledž, riigi peaülikool tuhandeaastase ajalooga, mis on ehitatud viktoriaanlikus stiilis, ka on väga tuntud raamatukogu, kus asub maa kultuurisümbol – „Keltide raamat”, kõige vanem kristlik manuskript.

«Saint Ultan on suhteliselt uus kool Dublinis,  mis on avatud aastal 2006, mis kasvab veelgi  – aastaks 2012 on 360 last vanuses kuni 12 aastat.

Saint Ultan on ainulaadne ja üks esimestest projektidest, sest pakub oma hoones hoolitsust ja haridust.  Meie koolis on kolm valdkonda – koolieelne, algkool ja projekt Hoolitsuseteenistus, mis teenindab mitte ainult lapsi koolis, vaid ka kohalikke lapsi kuni 18 aasta vanuseni. Igas klassis on interaktiivne elektrontahvel ja sülearvuti. Õpetajad on innustunud, et välja töötada ressursse ja neid kasutada üheskoos laste kasuks. Viiakse läbi iganädalased meeskondade kohtumised, kus mõeldakse välja uurimisteemad.

Meil on olemas palju  erivajadustega lapsi ning õpetajatel on erihuvi neid projektidesse võtta, et nende suhtlemisvõimeid parandada ja kujundada. Kool on varem osa võtnud Comenius projektist, mis rikastas laste õppekogemust, kus nad tundsid ära mitte ainult oma rahvusteadvuse, vaid ka euroopa eneseteadvuse. Lapsed said rohkem teadmisi Euroopa haridussüsteemist, hakkasid austama ja hindama erinevusi. Me töötame, et saavutada järgmisi sihte: rahuldada laste emotsionaalseid, füüsilisi ja vaimseid vajadusi; integreerides lasteaeda, algkooli ja kooli tervishoidu; toetada lapsi nende peredes ja seltsides; kujundada lastel eetikat, väärtusi ja eluoskusi, et nad saaks ühineda ühiskonnaga ja perega. Neid sihte saavutame laste varase hoolitsuse ja koolieelse hariduse kaudu, toetusravi andmise kaudu, kõikidele lastele toidu andmise kaudu”.

PROJEKTI TEGEVUS

 • Septembris – detsembris 2011 lugesid ja jutustasid õpetajad lastele vene ja eesti rahvamuinasjutte.  Joonistati, meisterdati ja vooliti lastega muinasjuttude ainetel.
 • Oktoobris-detsembris 2011 valmisid projekti partneridest brošüüridlastevanematele, infostend lasteaias vene ja eesti keeles projektist ning brošüürid inglise keeles meie lasteaiast, linnast ja maast projekti partnerriikidele.

 Kohtumine Iirimaal, Dublinis, 6. – 9. detsembril 2011 aastal

Detsembris toimus esimene kohtumine rahvusvahelises projektis osalejatega Dublinis. Õpetajad käisid Iirimaal ainulaadses Saint Ultans koolis-lasteaias, kus kasutatakse iiri metoodikat Aistear. Koolis on rõhk laste loovuse arengule kunsti, muusika ja tantsude kaudu. Selle kooli lapsed ja õpetajad on väga seltsivad, avatud ja enesekindlad. Kooli iga nurk on ehitud laste ja täiskavanute kunstitöödega või on väljas kunstnike näitus. Õpetajad külastasid lasteaeda ja nägid mitmeid õppetunde koolis  – eriliselt jäi silma  lastele viiulimängu õpetamine. Poisid näitasid meile oma jalgpallimängu, lastevanemad pakkusid meile maitsvaid pirukaid. Kooli eri rahvusest lapsed esinesid meile eesti, poola ja iiri tantsude ja lauludega, mängisid muusikariistadel. Koolis on olemas ka sotsiaalteenistus, mis hoolitseb kooli ja kooli ümbruskonna laste eest, pakkudes neile süüa ja ruume vaba aja veetmiseks. Projekti osalejad arutlesid tehtud tööst projekti raames, edasisest tegevusest ja järgmisest kohtumisest Poolas. Meie jaoks oli organiseeritud ka ekskursioon Dublinis, kus meid ootas nii päike kui ka tugev vinge tuul vihmaga.

Positiivsete muljetega, avardunud silmaringaga ja uute ideede ning mõtetega tulid lasteaia Rukkilill õpetajad tagasi koju, jäädes ootama  uusi kohtumisi nende sõpradega-kolleegidega.

 • Jaanuaris 2012 iga rühmaõpetaja koostas küsimustiku oma muinasjuttude kohta ja selle abil kontrollis laste teadmisi muinasjuttudest. Küsimustikud olid küsimuste ja piltide vormis.
 • Veebruaris 2012 toimus lasteaias konkurss projekti osalejate vahel leidmaks projekti embleemi.  Kõige rohkem hääli sai rühma „Liblikad” embleem.
 • Veebruaris-märtsis 2012 meisterdasid õpetajad koos lastega erinevaid nukke ja lavastasid nendega oma muinajutte, mis on  videosalvestatud, et näidata projekti partneridele.

Kohtumine Poolas,  külas Bistra,  20. – 23. märtsil 2012 aastal

Kena ja mugav lasteaed Przedszkole Publiczne w Bystrej võttis meid ja Iirimaa meeskonna vastu kevadisel päikselisel päeval, kus õhu temperatuur oli + 15 °С. Lasteaial on korras ja hästi varustatud laste mänguväljak. Lapsed kinkisid igale külalisele käsitsi tehtud suure punase, kollase või oranži lille. Meile näidati lasteaia ruume ja õppe-kasvatustööd lasteaias. Lasteaias kasutatakse ainult kombineeritud õppe-kasvatustegevusi, näiteks, matemaatika ja aplikatsioon. Väga huvitav oli usuõpetuse tund, iga laps oskab palveid ja vastavaid rituaale. Religioon on väga tähtis osa poolakate elus. Lapsed, väikesed ja suured, esitasid meile erinevates stiilides tantse. Tantsuringi haarati ka kõik täiskasvanud, kus me vabalt ja rõõmsalt suheldes saime vaadata üksteise silmadesse ja teineteist rohkem tundama õppida, mis projektis osalejaid veelgi lähendas. Selgelt ja ilmekalt näitasid lapsed meile oma muinajutu lavastust draakonist poola legendi järgi. Lasteaias toimus meile kõigile ühine koolitus teemal „Sada teed kevadesse”  – Poola, Eesti ja Iirimaa meeskonnad meisterdasid lihavõttekaunistusi ja muinasjuttude tegelaste maske. Arutlesime projekti raames juba tehtud tööst: vahetasime muinasjutulavastuste videosalvestusi, näitasime ja rääkisime oma küsimustikest  – projekti partneritel olid ka need küsimuste ja piltide vormis –  ja embleemidest ning toimus üldhääletus parima embleemi väljaselgitamiseks – võitjaks osutus embleem Poolast mille idee oli sarnane meie embleemiga. Valitud embleemis kujutab iga projektis osalejat maad rahvamuinasjutu tegelane: draakon – poola muinasjutu tegelane, luik – iirlase muinasjutu tegelane ja rebane – eesti ja vene muinasjutu tegelane.  Külastasime soolakaevandust „Velitška”, mis kuulub JUNESKO kultuuripärandisse. Külalislahkus, headus ja meelerahu ootasid meid Poolas.

 • Igas rühmas on oma rahvusvahelise projekti nurk lastele ja lastevanematele.
 • Aprillis-mais 2012 valmistasid rühmaõpetajad muinasjuttude raamatuid.

Rahvusvahelise projekti partnerid on Kohtla-Järvel

 1. juunil 2012 võttis Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill vastu SA Archimedes Comeniuse rahvusvahelise õpetajate koostööprojekti „The heroes of our national tales” raames partnereid Poolast ja Iirimaalt. Saabudes tervitasid külalisi meie lapsed draakoni, luige, rebase ja karu kostüümides – poola, iiri, eesti ja vene muinasjuttude peategelastena. Näitasime külalistele filmi meie linnast ja meie lasteaia tegemistest ning üritustest, tutvustasime lasteaeda nii seest kui väljast. Külalised nägid, kuidas toimub lasteaias õppe-kasvatustöö, said ka vahetult osa õppetegevustest ja mängudest lastega, meisterdasid üheskoos meie lastega erinevaid muinasjuttude tegelasi. Korraldasime ka külaliste auks suure kontserdi, kus esinesid meie lasteaia lapsed ja õpetajad ning Ahtme Klubi tantsurühm Antares, ja mille külalised vaimustusega vastu võtsid. Aplaus ei tahtnud lõppeda pärast laste esitatud poola tantsu ja meie õpetajate tantsitud iiri tantsu. Toimus ka külaliste ja meie õpetajate ühine meistriklass, kus õpiti valmistama erinevatest materjalidest rukkililli – meie lasteaia sümbolit. Arutlesime juba toimunu ja ees ootavate tööde ja tegemiste üle. Vahetasime projekti käigus õpetajate ja laste omavalmistatud raamatuid muinasjuttudest. Sõpruse ja toreda koostöö märgiks lasime lasteaia õuealalt lendu kolme maa (Eesti, Iiri ja Poola) lipuvärvides õhupallid. Õhtu veetsime puhates vabas ja sõbralikus õhkkonnas kaunis looduses Vaiklas. Järgmise päeva veetsime Tallinnas, kus toimus ekskursioon Vanalinnas ja Riigikogus. Riigikogus võttis meid vastu ning tegi ekskursiooni Riigikogu hoones ja tutvustas Riigikogu tööd meie enda, Kohtla-Järve linna, saadik – riigikogu liige Valeri Korb. Olid toredad, mitmekesised ja huvitavad päevad. Kõik olid rahul ja rõõmsad. Meie külalistele – projekti partneritele jäi Eesti südamesse!
 • Rahvusvahelise projekti „The heroes of our national tales” veebileht: www.comeniuspie.com

Õppereis Dublini 23.-26. oktoobril 2012

Oktoobris toimus Dublinis neljas kohtumine rahvusvahelise projekti partneritega Poolast ja Iirimaalt. Esimesel  päeval külastasime Dublini Saint Ultan’s koolis. Kooli direktor jutustas, et see nädal on nende koolis laste suhtlemise nädal direktoriga, kus lapsed räägivad sellest, mida nad tahavad õppida, näiteks ujuda, ja võimalusel kool teostab laste soovid. Nägime, kuidas viiakse läbi muusika ja lugemise tunde. Õpetajat toetab laste õpetamisel tehniliste vahenditega väga hästi varustatud klassiruum. Kohtusime koolis ka Eesti ja Poola päritolu laste vanematega. Veetsime nendega koos aega teelauas. Tee kõrvale pakkusid lapsevanemad oma valmistatud pirukaid ja kooke. Tantsuõpetaja ja lapsed õpetasid meid iiri tantsu tantsima. Meie võõrustajad õpetajad Saint Ultan`s koolist viisid läbi meiega meistriklassi, kus iga meeskond meisterdas / valmistas vahendid – lauateatri – muinasjutu Kuningas Liri  lapsed lavastamiseks. Projekti koordinaatorid arutlesid ümarlauas projekti teise aasta tööde ja tegemiste üle. Õhtu veetsime kõik koos ühes traditsioonilises Iiri bubis  – vaatasime iiri tantsude- ja muusikashowd. Teisel päeval külastasime ühte iiri farmi. Seal tutvusime elu ja oluga selles farmis, vaatasime farmis elavaid koduloomi, oli võimalus proovida lüpsta lehma, püüda kinni kana, nägime, kuidas spetsiaalselt õpetatud koer ajas lambaid lauta, peremees viis meiega läbi ka meistriklassis – õpetas meile traditsioonilist iiri tantsu ja „trummimängu“, siis sõidutati kõiki traktori järelhaagises farmi lähedasse metsa, kus tuli läbida seiklusrada erinevate takistustega. Jõudes tagasi seiklusrajalt maitses kõigile suurepäraselt iiri traditsiooniline talupojasupp iiri koduse musta leiva ja singiga. Samal õhtul jõudsime veel tutvuda rahvusvahelise ajaloomälestisega – kurgaan, kus on viis tuhat aastaid tagasi siin elanud  inimeste matusepaik ja külastada muuseumi, kus oli ülevaade Iirimaa ja iirlaste kujunemisloost

Järgmine kohtumine kõigi osapooltega toimub veebruarikuus Eestis. Ootame külla juba sõpradeks saanuid Poolast ja Iirimaalt!

 • Oktoobris-novembris vaatasid õpetajad lastega videot „Legend poola näkineiust“ ja iiri legendi „Liiri lapsed“. Pärast joonistasid oma lemmiktegelase iiri ja poola legendidest ning valmistasid ka oma lemmikust maski. Laste joonistustest koostasid õpetajad raamatud.
 • Jaanuaris esinesid lapsed oma vanematele poola ja iiri legendi järgi valminud lavastustega.

Poola ja Iirimaa on jälle meil

27.-28. veebruaril olid lasteaias külas meie rahvusvahelise projekti „The heroes of our national tales” partnerid Poolast ja Iirimaalt. Meie lapsed, pedagoogid ja õpetaja abid olid lavastanud külalistele näitamiseks inglise keeles muinasjutu „Kakuke”. See projekt on ka stiimul inglise keele õppimiseks. Näitasime külalistele ka ühte huvitavat õppetegevust lastega ja toimus projekti töö arutelu. Korraldasime külalistele mitmeid ekskursioone: käisime koos Kohtla  Kaevanduspark-muuseumis, kus tutvuti kaevuri tööga ja kõik said tunda, kuidas on olla maa all, Kuremäe kloostris nunn jutustas meile kloostri tekke- ja ajaloost ja nunnade elust, järgmisel päeval  sõitsime Avinurme Puiduaita tutvuma puutööga ning eesti rahvusliku käsitööga ja õppisime korvi punuma ja pärast veel Pannjärvele tuubitama, mis tekitas iirlastel ja poolakatel suurt elevust.

Kahe aasta pikkuse projekti  lõppkohtumine  toimub suvel Poolas.

 •  Märtsis 2013 toimus kunstitegevus teemal „Rahvamuinasjuttude tegelased”
 • Aprillis 2013 lapsed näitasid oma teadmisi muinasjuttudest, vastades õpetaja küsimustele
 • Maikuus 2013 projekti osalejad vastasid küsimustele, kus nad jagasid oma muljeid projektist.
 •  Juunikuus 2013  toimus maskiball, kus lapsed tundsid ära muinasjutu tegelast.

Hüvasti, rahvusvaheline projekt “The heroes of our national tales”!

4.-7. juunini 2013. aastal viibis meie projekti meeskond viimasel õppe- ja kultuurireisil Poolas. Toimus viimane kohtumine projekti partneritega  – Poola ja Iirimaaga. Esimesel päeval olime lasteaias: vaatasime tegevust lastega ja lavastust meie muinasjutust Kakuke, kuulasime laste laule, meisterdasime paberist luiki. Pärast tutvusime küla looga koduloomuuseumis. Teisel päeval sõitsime hobusega Tatra mägedesse, mis on Karpaati kõrgem osa – ilus mägismaastik, lumi, imeline loodus ja väga külm, sügav järv Morski oko. Me käisime Zakopane linnas  – see on Poola talve pealinn. Tõelist adrenaliini tundsime, kui tõusime köisteega 1400 meetrise kõrgusega suusahüppemäele. Funikulööriga sõitsime mäe tippu, et vaadata turistide linna kõrgusest.

Aitäh sulle, haridusprogramm Comenius, et kaks aastat oli meil põnev aeg ja nüüd me teame ja oskame rohkem. Hea südamega inimesed, külalislahked, imelahked, lõbusad on poolakad ja iirlased  –  Te olete meie südames!