Liiklusohutusalane projekt Liikluslinnake

Meie lasteaias 11. rühmas „Lepatriinud“ toimus liiklusohutusalane projekt Liikluslinnake ajavahemikus 15. aprillist 27.maini 2016. a.

Projekti finantseerisid Maanteamet ja Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill.             

Projekt Liiklslinnake andis võimalust erinevaid liiklussituatsioone läbi mängida ja kujundada ohutu käitumine teel.

Tegevus liikluslinnakeses toimus vestluse ja praktilise tegevuse vormis – laps on uurija rollis. Õpetaja esitas küsimusi, aga laps otsis vastust ning pärast toimus vastuste läbimängimine, mille tulemusena sündis õige vastus – õige käitumine.

Projekt „Liikluslinnake“ kasvatab  julgust küsida, mitte karta eksida. See projekt kasvatab ka austust ja usaldust politseiniku vastu, soovi teha täiskasvanu eas politseiniku tööd, arendab laste tähelepanelikkust, enesedistsipliini ja oskust reegleid jälgida, mis võib tulevikus päästa elu.

On teada, et kui laps ise teeb, siis ta saab aru ja mäletab seda.

Projekti eesmärgid: Õpetada lapsi õigesti käituma liikluses nagu jalakäija. Õpetada lapsi ette nägema ohtlikke situatsioone teel. Kinnitada laste teadmisi jalgratturi ja autosõitja ohutusvarustuse kasutamisest.ohutusvarustuse kasutamisest. Tutvustada olulisi liiklusmärke. Tutvustada autojuhi ja  tõukeratttaga sõidureegleid, radteeohutust ning kinnistada neid praktilises tegevuses. Viia läbi lastevanemate liiklusalane koolitust.

Projekt toimus valdkonnas „Mina ja keskkond“ 3 korda nädalas.  Õppe-kasvatustööga tegelesid rühma õpetajad, õpetaja abi ja liikumisõpetaja.